Earth Hour

I lördags var det återigen dags för Earth Hour. Earth Hour är världens största miljömanifestation då hundratals miljoner människor världen över visar sitt engagemang för klimatet genom att släcka ljuset under en timme. Släckningen är en politisk symbolhandling som skickar en viktig signal till makthavarna om att ta klimatförändringarna på allvar. Sociala medier fullkomligt svämmade över med bilder där människor visade sitt engagemang, och även om själva timmen för Earth Hour nu är över för i år finns det ingen anledning att sluta att hjälpa klimatet för det.

I år utgick man från fyra delar – Bilen, Biffen, Bostaden och Börsen. Budskapet är att man vill ha fossilfri trafik, att vi behöver halvera vår köttkonsumtion, att man vill ha förnybar energi i alla svenska hem och att man vill ha ett klimatsäkert pensionssparande. På Earth Hours hemsida kan man läsa mer om dessa fyra B:n och få tips på vad man själv kan göra för att hjälpa klimatet. Där hittar man även massor av andra bra tips, som till exempel recept för Earth Hour-bakelser och mycket mer.

Det är fantastisk att så många är med och släcker ljuset, men om vi verkligen vill förändra och påverka måste vi lägga långt mycket mer än en timme om året på att fundera över klimatet. Gör det till vardag att göra något för klimatet varje dag, oavsett om det är att släcka lampan i ett rum man inte befinner sig i eller att ta en vegetarisk dag i veckan. Alla kan göra något!

ljus

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.