Hållbar utveckling i olika sammanhang

träningNär man pratar om hållbar utveckling menar man oftast att vårt samhälle, vår miljö och vårt jordklot ska utnyttjas och utvecklas på ett sätt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Det handlar om social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Det handlar om att vi inte får missbruka jordens resurser och det handlar om att vi måste värna om vår planet.

Hållbar utveckling kan dock handla om andra saker också, och det går att dra paralleller till det mesta. Det kan till exempel handla om hållbar utveckling för ett företag, hur man gör för att växa ansvarsfullt utan att riskera att gå i konkurs. Eller hållbar utveckling för en idrottsman, hur man tränar för att behålla sin form och sina resultat utan att riskera att pressa kroppen för hårt och dra på sig skador.

När det gäller utveckling för idrottsmän är den dagliga träningen förstås viktig, men lika viktigt är det att det också finns tillfällen då man tränar mer koncentrerat och punktmarkerar saker som är extra viktiga. Det kan till exempel ske på träningsläger, och när det gäller eliten brukar man ofta ha sådana som förberedelse inför stora tävlingar. Löpare reser utomlands där man kan springa på hög höjd, för om man lär sig att prestera i luft som är mer syrefattig så kommer tävlingen på lägre höjd att kännas mycket lättare.

Träningsläger är dock inte något som enbart eliten sysslar med. Många klubbar och föreningar erbjuder någon typ av träningsläger för sina aktiva, exempelvis simläger för de som satsar på att bli bra inom simning. I Sverige har vi många bra idrottsanläggningar där man kan hålla träningsläger, och tillhör man inte eliten kan ett träningsläger i Dalarna vara minst lika bra och ge lika mycket som ett träningsläger i Kenya gör för en elitlöpare!

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.