Hur påverkar du dina medmänniskor?

Hållbar utveckling handlar inte bara om hur vi återvinner och källsorterar rätt. Det handlar inte heller bara om att ta cykeln istället för bilen eller hur vi behandlar naturen. Hållbar utveckling sträcker sig även till våra barn, att vi som vuxna har ett stort ansvar som vilar på våra axlar.

Tillsammans är det vi som skapar deras framtid som de ska leva i. Ett barn som växer upp med närvarande föräldrar som bryr sig och som lär sina barn om vad som är rätt och vad som är fel växer upp och blir en medmänniska till omvärlden. Det är en stor tanke när man inser hur stor påverkan man kan göra, detta är något man ofta ska lägga sina tankar på och förstå vad man kan göra för någon och för andra. Att med sina egna tankar om moral och hur man behandlar varandra kan man lätt inspirera en annan person till att välja samma väg.

Att göra som man vill att någon annan ska göra mot sig själv är en bra livsstil och leder till en hållbar utveckling för mänskligheten. Vad gör du för att dina medmänniskor ska behandla sin omgivning med värde?

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.