Vad är hållbar utveckling?

Många har nog hört begreppet hållbar utveckling, men det kan vara svårt att sätta fingret på vad det egentligen betyder. Det kan också betyda olika saker för olika människor, beroende på vilket område man är mest intresserad av. Om man ska förklara hållbar utveckling och vad det innebär kan man kort och gott säga att det handlar om utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationer att tillgodose sina behov.

Det handlar helt enkelt om att ta hand om vår planet och arbeta för att den ska bli bättre, det vill säga en önskvärd samhällsutveckling. I det ryms ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Den ekologiska hållbarheten är en förutsättning för både den sociala och den ekonomiska hållbarheten. Om miljön inte mår bra kommer vi inte att kunna få varken social eller ekonomisk hållbarhet, men alla delar är ändå lika viktiga för att vi ska få en bra samhällsutveckling.

Vi måste använda våra resurser på ett ansvarsfullt sätt, och vi måste tänka på hur det vi gör nu kommer att påverka framtiden. Än är det en lång väg att gå innan vi kan säga att framtiden är hållbar för kommande generationer, och det krävs att vi alla engagerar oss och arbetar tillsammans för att det över huvud taget ska bli möjligt. Med den här bloggen försöker vi inspirera alla att dra sitt strå till stacken och arbeta för en bättre värld!

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.